ZAJĘCIA GRUPOWE


 

Rodzaj zajęć Liczba zajęć
w tygodniu
Liczba zajęć
w karnecie
Cena karnetu
za osobę
Jednorazowe
wejście
TANIEC TOWARZYSKI  1 x 60min 4
8
12
70 zł
140 zł
130 zł
210 zł 150 zł
20 zł
TANIEC UŻYTKOWY 1 x 60min 4
(cały kurs)
70 zł
(cały kurs)
WEDDING DANCE (kurs przedmałżeński) 1 x 60min 8
(cały kurs)
100 zł
(cały kurs)
WEDDING DANCE EXPRESS 2 x 60min 8
(cały kurs)
100 zł
(cały kurs)
LATINO SOLO
1 x 60min

4

8

12

70 zł

140 zł 130 zł

210 zł 150 zł

20 zł
TANIEC TOWARZYSKI grupa dziecięca 2 x 45min 80 zł / m-c

TANIEC TOWARZYSKI grupa dziecięca

SPORT

2 x 90min

 

2 x 90 min. + 120 min.

120zł / m-c

 

140 zł/ / m-c

TANIEC grupa przedszkolna  1 x 45min 50 zł / m-c
TANIEC TOWARZYSKI grupa zaawansowana
1 x 90min
  80 zł / m-c  
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO

2 x 90min

1 x 120 min

140 zł / m-c

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w lekcjach indywidualnych w 2 pary.  W takim przypadku do ceny lekcji należy doliczyć 50%

*cena obowiązuje przy wykupie karnetu na określoną ilość lekcji w dniu pierwszych zajęć.

 

Cennik ważny od 01.09.2017

 

REGULAMIN AKADEMII TAŃCA MAESTRO

1. Przed wejściem na zajęcia prosimy o okazanie karnetu w recepcji.

2. Każdy karnet ma określony termin ważności – po jego upływie niewykorzystane zajęcia przepadają.

3. Karnet na 4 wejścia jest ważny 5 tygodni od daty pierwszych zajęć, a karnet na 8 wejść ważny jest 10 tygodni od daty pierwszych zajęć. Karnet na 12 wejść ważny jest 13 tygodni od daty pierwszych zajęć.

4. W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość ich odrobienia, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania AT Maestro.

5. Na salę należy wchodzić tylko w obuwiu zmiennym.

6. Na salę nie wolno wnosić jedzenia.

7. Każdy uczestnik zajęć bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i na podstawie własnych badań lekarskich.

8. AT Maestro nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i lokalu szkoły – wartościowe przedmioty prosimy zamykać w szafkach bądź zabierać ze sobą na salę.

9. Prosimy o nie przebywanie rodziców na sali podczas zajęć dla dzieci. 😉

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

1. Pojedyncza lekcja trwa 45 minut.

2. Obowiązuje obuwie zmienne.

3. Lekcja odwołana w tym samym dniu zostaje uznana za odbytą.

4. Rezerwacja w kalendarzu zajęć powinna zostać opłacona.

Życzymy przyjemnych zajęć !!!